maandag 18 juni 2007

Critical Design - Tem het beest in jezelf


1| Huidige Situatie

Het is acht uur in de ochtend, spitsuur op station Amersfoort. Hordes met mensen staan te trappelen op het perron om de trein straks in te stappen. Altijd de stress of er wel een felbegeerde zitplaats is te bemachtigen. Langzaam sjokt te trein het station binnen, de forenzen worden helemaal gek. De deuren gaan open, en massaal blokkeren ze de ingang zodat er een miniscule ruimte overblijft voor de uistappende passagiers.

Wie regelmatig met de trein reist is maar welbekent met deze ergernis. De enige maatregel die de NS heeft genomen is op de vervoerregels in de trein te vermelden dat je als reiziger rekening met elkaar houd bij het in en uitstappen van de trein. Maar dat is in de trein vermeld.

Tot zover nog geen oplossing.

2| Issue & Plek
Het issue wat ik met mijn interventie wil aanpakken zijn de problemen bij het in het uitstappen van de trein op de spitsuren. De plek waar ik de interventie wil plaatsgeven is op de trein van Amersfoort naar Amsterdam

3| Doel van de interventie
Het grote doel wat ik met mijn interventie wil bereiken is het bewust maken van het gedrag van vele reizigers die zich schuldig maken aan het ophouden van de uitstappende passagiers. Uiteindelijk wil ik hiermee bereiken dat reizigers echt rekening houden met elkaar bij het in en uitstappen van de trein, geef elkaar de ruimte.

4| Beschrijving Interventie
In de begin periode van de interventie, wil ik één trein tussen Amersfoort en Amsterdam laten beplakken met de leeuw en de tijger, vergezeld met de tekst: “Tem het beest in jezelf, laat de passagiers eerst uitstappen”. Ook zullen er één acteur verkleed als leeuwentemmer meereizen, deze man zal op een ludieke wijze een “beestentemmer” spelen en gele kaarten uitdelen aan de forenzen die zich toch hinderlijk voor de deuren ophouden. Dit gaat vergezeld met een baan maken voor de uitstappende reizigers.

Door de stickers aan weerszijden van de deuren wil ik nog mee aandacht vestigen op het probleem. Deze zullen natuurlijk ook reizigers blijven informeren buiten de spitsuren en de tijd dat de “Beestentemmer” niet meereist.

De gele kaarten zijn een extra stimulans, omdat het genant is om te krijgen, eventueel als geheugensteun te dienen.

Na een kleine twee weken deze actie te hebben gevoerd zal er op het station Amersfoort en op station Amsterdam, bij de desbetreffende perrons waar de Beestentemmer trein vertrekt een poster geplaatst zijn. Die de trein met de beestentemmer afbeeld. Dit om nog een stimulans en impuls te geven aan de interventie. Mocht deze even vergeten zijn.

5| Wie krijgen er mee te maken
Forenzen die reizen tussen Amersfoort en Amsterdam, omdat het op deze stations een groot probleem vormt. Ze zullen deze interventie de gehele dag op de pendelende trein zien evenals de beestentemmer die ruim baan maakt voor de uitstappende passagiers.

6| Waarom zal de interventie zijn doel bereiken
Het zal een unieke en opvallende actie zijn, mede door de levensgrote afbeelding van de leeuw en tijger, evenals de acteur die de beestentemmer speelt. Dit zal de forenzen bewust maken van hun gedrag, en aanzetten tot een soeple in en uitloop van de trein. Uiteindelijk zal de Forens beseffen dat iedereen met dit probleem kampt, wie de trein instapt moet er ook weer uit.

7| Wat kunnen de onbedoelde effecten zijn
De forenzen kunnen zich niets van de hele actie aantrekken, ze zouden kunnen denken dat ze door deze actie geen kans meer maken op een zitplaats. Wat in theorie omgekeerd zou zijn, hoe sneller de passagiers uit de trein zijn hoe sneller de buitenstaande forenzen de trein inkunnen.

8| Kosten
De kosten zullen komen te liggen bij de NS, deze heeft er het meeste baat bij. Minder irritatie naast de vertragingen zijn altijd mooi meegenomen. Omdat het een kleinschalige actie zal zijn zullen de kosten hiervan niet de spuitgaten uitlopen.

Geen opmerkingen: